Absolwent prawa, który ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jest zawodowo związany z Kancelarią od 2018 roku.

W 2021 roku rozpoczął aplikację adwokacką, dążąc do zdobycia pełnych kwalifikacji zawodowych. Jego profesjonalne zainteresowania koncentrują się wokół prawa karnego wykonawczego, które obejmuje zasady i procedury stosowania kar oraz środków zabezpieczających, oraz prawa cywilnego, gdzie skupia się na szerokim spektrum zagadnień, takich jak prawo zobowiązań, prawo rzeczowe, prawo rodzinne, czy prawo spadkowe.

Poza sferą zawodową, posiada szereg zainteresowań związanych z nowoczesnymi technologiami. Pasjonuje się social mediami, śledząc najnowsze trendy. Jego zainteresowanie nowymi technologiami nie ogranicza się tylko do mediów społecznościowych – jest także zapalonym graczem. Gry komputerowe stanowią dla niego nie tylko formę rozrywki, ale także okazję do śledzenia postępu technologicznego i wpływu, jaki ma on na branżę gier.