Student IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dołączył do zespołu Kancelarii na początku 2023 roku, co świadczy o jego wcześniejszej inicjatywie w zdobywaniu praktycznych doświadczeń zawodowych. Jego główne zainteresowania akademickie i zawodowe koncentrują się na prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących zobowiązań oraz praw konsumentów. Te obszary prawa fascynują go ze względu na ich bezpośredni wpływ na codzienne życie i relacje między osobami oraz instytucjami.